TARİH HOCASINA

Anlat bana bir parçacık ecdâdımı anlat
Muhtacım o efsaneye tarihe masal kat

Yattıkça büyür dağ gibi bir gövdesi varmış

Kalkınca uzar gölgesi dünyayı tutarmış.

Düşmanları müstefreşelerden yumuşakmış.
On saltanat el pençe rikabında uşakmış?

Öldükçe yaşarmış yeniden hadiselerde!
Muhtacım o ecdâda yalandır deseler de?..

Anlat bana bir parçacık ecdâdımı anlat,
Muhtacım o efsaneye tarihe masal kat...

Mithat Cemal Kuntay

Düzenleme Crystal Studio